BRCGS Version 9 Training

21/11/2022

Do You Know? Every product Visimex offer to the market always meets global standards. To ensure this, we constantly update information […]

Do You Know? Every product Visimex offer to the market always meets global standards. To ensure this, we constantly update information about the management system and conduct the most updated training, knowledge and skills for the Visimex team. Among strict requirements on food safety systems, BRCGS Version 9 is the essential standard Visimex factories are currently applying. 

This certification is evidence of our Company’s ability to supply safe and healthy products to the market. Therefore, updating changes in the system is one of our top priorities. As soon as BRCGS version 9 was released in August 2022, the Company’s management team asked our employees to learn and learn about the standard actively. 

Finally, on November 14-16, Visimex held a nationwide training on BRCGS version 9 for relevant employees. The training program is conducted by InterTek certification organization offline at the Visimex Quy Nhon factory & online for other offices and factories nationwide.

Finally, on November 14-16, Visimex held a nationwide training on BRCGS version 9 for relevant employees. The training program is conducted by InterTek certification organization offline at the Visimex Quy Nhon factory & online for other offices and factories nationwide.

BRCGS version 9 will be officially applied globally from 1 February 2023. Wishing factories of Visimex will quickly update the changes of the BRCGS 9 and successfully achieve this standard in February 2023.

Nicer Có Biết?

?Mỗi sản phẩm được Visimex đưa ra thị trường đều đạt các tiêu chuẩn toàn cầu. Để đảm bảo được điều này, Công ty liên tục cập nhật các thông tin về hệ thống quản lý và tiến hành đào tạo, kiến thức, kỹ năng mới nhất cho đội ngũ nhân viên Visimex.

Với các yêu cầu nghiêm ngặt về hệ thống an toàn thực phẩm, BRCGS là một tiêu chuẩn quan trọng trong hệ thống quản lý mà các nhà máy Visimex hiện đang áp dụng, giúp Công ty cung cấp ra thị trường các sản phẩm an toàn và chất lượng cao nhất. Chính vì vậy, việc cập nhật các thay đổi trong hệ thống luôn được Visimex rất quan tâm.

Ngay khi BRCGS phiên bản 9 được ban hành vào tháng 8/2022, Lãnh đạo Công ty đã yêu cầu cán bộ nhân viên tích cực tìm hiểu và học hỏi tiêu chuẩn quan trọng này.

Vào 14-16/11/2022 vừa qua, Visimex tổ chức training toàn quốc về BRCGS cho các nhân sự liên quan. Chương trình đào tạo được tổ chức chứng nhận InterTek thực hiện offline tại nhà máy Visimex Quy Nhơn & online cho các văn phòng, nhà máy khác trên toàn quốc.

To update our latest news, please visit our linkedin

To discover our organic products, please click here

Best Wordpress Popup Plugin