Ấn Độ tăng cường kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa

23/11/2020

Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành qui định về kiểm soát xuất xứ hàng hóa được hưởng thuế xuất […]

Bộ Tài chính Ấn Độ ban hành qui định về kiểm soát xuất xứ hàng hóa được hưởng thuế xuất ưu đãi theo các hiệp định thương mại mà Ấn Độ kí kết, có hiệu lực từ ngày 21/9/2020. Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho hay, mục đích của qui định mới là nhằm hạn chế thâm hụt thương mại gia tăng với các nước Ấn Độ kí hiệp định thương mại tự do hoặc ưu đãi thuế quan:  https://taxguru.in/custom-duty/customs-administration-rules-origin-trade-agreements.rules-2020.html

Nội dung qui định mới qui định trách nhiệm của nhà nhập khẩu trong việc thu thập thông tin tài liệu chứng minh hàng hóa đảm bảo qui tắc xuất xứ, gồm phương pháp tính giá trị khu vực của cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), thời hạn mà nhà nhập khẩu phải cung cấp thông tin, thời hạn trả lời của cơ quan hải quan.

Qui định thời hạn mà cơ quan cấp C/O phải trả lời hải quan Ấn Độ khi có yêu cầu, nếu không hàng hóa nhập khẩu sẽ không được hưởng thuế quan ưu đãi theo hiệp định thương mại tương ứng. Trong thời gian xác minh, hàng hóa vẫn có thể được thông quan song nhà nhập khẩu phải đặt cọc một số tiền tương ứng với chênh lệch thuế quan giữa thuế xuất thông thường và thuế xuất ưu đãi.

Best Wordpress Popup Plugin