Pháp tăng mua hạt điều Việt Nam, giảm nhập hạt điều Ấn Độ

09/02/2022

Theo số Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 10 tháng năm 2021, Pháp nhập khẩu hạt điều đạt 13.872 […]

Theo số Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 10 tháng năm 2021, Pháp nhập khẩu hạt điều đạt 13.872 tấn, trị giá 109,69 triệu USD, tăng 17,5% về lượng và tăng 11,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Pháp, lượng nhập khẩu đạt 9,63 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 74 triệu USD trong 10 tháng năm 2021, tăng 26,9% về lượng và tăng 20,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp tăng từ 63,34% trong 10 tháng năm 2020 lên 69,46% trong 10 tháng năm 2021.

Ngược lại, Pháp giảm mạnh nhập khẩu hạt điều từ Ấn Độ trong 10 tháng năm 2021, mức giảm 24,7% về lượng và giảm 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,34 nghìn tấn, trị giá 12,16 triệu USD.

Thị phần hạt điều của Ấn Độ trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp giảm từ 15,04% trong 10 tháng năm 2020 xuống 9,64% trong 10 tháng năm 2021.

Best Wordpress Popup Plugin