Hoa Hồi

Mã hàng: SA02

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13.5% tối đa

Tạp chất: 1% tối đa

Màu sắc tự nhiên, không nấm mốc

Độ lớn cánh: 2.5 cm trở lên (80% tối thiểu)

Tỷ lệ vụn: 10 % tối đa

Đóng gói: Carton (trọng lượng:10kg net)

Hệ số xếp container: 6,5 tấn/20FT; 15.5 tấn/40HQ

Xuất xứ: Việt Nam

Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: SA01

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13.5% tối đa

Tạp chất: 1% tối đa

Không mốc, màu sắc tự nhiên

Kích thước cánh hoa: 2.5 cm trở lên (80% tối thiểu)

Độ vụn: 10 % tối đa

Đóng gói: Carton (trọng lượng:10kg net)

Hệ số xếp container: 6,5 tấn/20FT; 15.5 tấn/40HQ

Xuất xứ: Việt Nam

Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: SA03

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13.5% tối đa

Tạp chất: 1% tối đa

Màu sắc tự nhiên, không nấm mốc

Đóng gói: baoPP (trọng lượng:20-30kg/bao)

Hệ số xếp container: 8,5 tấn/20FT; 18 tấn/40HQ

Xuất xứ: Việt Nam

Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: SA04
Quy cách sản phẩm:

Độ tinh khiết: 92% min
Trans- anethole: 80% min
Màu sắc: vàng dịu
Đóng gói: phuy 180kgs
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam