Kết quả từ khóa: ngành điều

Hiệp hội Công nghiệp thực phẩm Mỹ đề nghị Việt Nam ưu tiên vắc xin ngừa COVID-19 cho ngành điều

Hiệp hội Công nghiệp thực phẩm Mỹ đề nghị ưu tiên phân phối vắc xin ngừa COVID-19 tới lực lượng […]

Làm gì để nâng cao chuỗi giá trị ngành điều?

Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu điều của Việt Nam tăng về lượng nhưng giá trị lại tăng […]

Ngành điều Việt Nam giữ vị trí số 1 thế giới

Trong 30 năm qua, từ một quốc gia xuất khẩu điều thô với số lượng ít ỏi, Việt Nam đã […]

Ngành điều Việt Nam gặp khó do nhu cầu giảm

Nhiều doanh nghiệp chế biến điều cho biết đang chịu lỗ nặng do trước đây mua nguyên liệu với giá […]