Kết quả từ khóa: nông nghiệp

Nông nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2022

Với mức tăng trưởng 2,9%, mức tăng GDP của ngành nông nghiệp còn cao hơn tăng trưởng GDP cả nước, […]

Thực hành nông nghiệp thông minh giúp nâng cao hiệu quả sản xuất 15-20%

Ngày 20/12, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần 3 (Hỗ trợ thực hành nông […]

Chuyển đổi số là cơ hội để ngành Nông nghiệp phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến […]

Tọa đàm trực tuyến “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường”

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp đã đóng góp tới […]

LÀM NHƯ NÔNG NGHIỆP ĐÀI LOAN, NÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ GIÀU

Việt Nam xuất khẩu hàng hoá nông nghiệp nhiều, nhưng người tiêu dùng nước ngoài không biết đến đấy là […]

Best Wordpress Popup Plugin