Kết quả từ khóa: tọa đàm

Tọa đàm trực tuyến “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường”

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp đã đóng góp tới […]

Chủ Tịch Visimex tham gia chia sẻ trong Tọa đàm “Chuyển đổi số trong quy trình sản xuất và chế biến nông sản” cùng các chuyên gia đầu ngành"

Việt Nam có đến 70-80% cơ sở chế biến thô gây thách thức không nhỏ cho chuyển đổi số, theo […]

Best Wordpress Popup Plugin