Tháng 6/2015 xuất khẩu nhân điều tiếp tục đà tăng.

10/03/2020

Tháng 6 năm 2015, xuất khẩu nhân điều tiếp rục đà tăng.

Khối lượng nhân điều xuất khẩu tháng 6 năm 2015 ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 251 triệu USD, đưa khối lượng nhân điều xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 150 nghìn tấn với 1,08 tỷ USD, tăng 14% về khối lượng và tăng 28,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.
Giá nhân điều xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm 2015 đạt 7.080 USD/tấn, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm 2014.
Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm lần lượt 39,98%, 13,12% và 10,89% tổng giá trị xuất khẩu.
Best Wordpress Popup Plugin