Visimex joins BIOFACH – World’s Leading Trade Fair for Organic Food

05/02/2021

Dear value customers, We would like to inform you that Visimex will join BIOFACH 2021 eSPECIAL, which is the World […]

Dear value customers,
We would like to inform you that Visimex will join BIOFACH 2021 eSPECIAL, which is the World leading Organic exhibition.

Meeting customers face 2 face in this exhibition is our annual activity, however, due to the Covid-19, the exhibition becomes an online platform. We hope to see you in BIOFACH 2021 eSPECIAL from February 17 to 19.
Currently, the exhibitor list is already available. More information about this exhibition will be updated soon.
———————————————————————————————————————————————
Visimex xin trân trọng thông báo chúng tôi sẽ tham gia hội chợ BIOFACH trực tuyến, diễn ra từ 17- 19/02/2021. Đây mà một trong những hội chợ lớn nhất thế giới về sản phẩm nông sản hữu cơ. Gặp gỡ khách hàng quốc tế mỗi năm tại Đức là hoạt động thường niên của Visimex, tuy nhiên năm nay vì ảnh hưởng dịch Covid, chương trình sẽ được tổ chức online.
Thông tin thêm về chương trình sẽ được thường xuyên update trên fanpage của chúng tôi.
Best Wordpress Popup Plugin