Visimex received the “Organic Products for Community Health” award from Vietnam Organic Agriculture Association

30/11/2022

Last week, on the 10th anniversary of the establishment of the Vietnam Organic Agriculture Association (2012 – 2022), Visimex was […]

Last week, on the 10th anniversary of the establishment of the Vietnam Organic Agriculture Association (2012 – 2022), Visimex was honoured to receive the award of Organic Products for Community Health in the Ceremony of Honoring Pioneers development of organic agriculture nationwide in 2022.

Last week, on the 10th anniversary of the establishment of the Vietnam Organic Agriculture Association (2012 – 2022), Visimex was honoured to receive the award of Organic Products for Community Health in the Ceremony of Honoring Pioneers development of organic agriculture nationwide in 2022.
During the ceremony, the Vietnam Organic Agriculture Association (VOAA) awarded 16 gold trophies to organizations and individuals that have made outstanding contributions to the development of Vietnam’s organic agriculture over the years.
Some famous names such as TH True Milk Group, Visimex Group Joint Stock Company, Binh Dien Fertilizer… are the enterprises that received the awards.
Visimex is proud to be one of the pioneers in the production & export of organic agricultural products in Vietnam. Our company’s products always meet food safety standards, certified by global organizations such as EU Organic, USDA Organic, and Naturland.
In addition to the mission of Vietnam agricultural products to conquer customers worldwide, Visimex also focuses on social goals such as improving the quality of farmers’ lives, promoting the development of sustainable agriculture, and supporting the local areas, which have the company’s growing regions & factories.
The Vietnam Organic Agriculture Association’s award again affirms Visimex’s position in Vietnam’s organic food industry. Wishing Visimex will continue to promote its strengths & grow more robust in the future, thereby making a positive contribution to Vietnam’s organic agriculture.

To discover our organic products, please click here

For more information about the event, please click here

Last week, on the 10th anniversary of the establishment of the Vietnam Organic Agriculture Association (2012 - 2022), Visimex was honoured to receive the award of Organic Products for Community Health in the Ceremony of Honoring Pioneers development of organic agriculture nationwide in 2022.

Tuần vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (2012 – 2022), Visimex đã vinh dự nhận giải thưởng Sản phẩm Hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng trong Lễ Tôn vinh các điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc 2022.

Trong lễ tôn vinh, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) đã trao 16 cúp vàng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của nông nghiệp hữu cơ những năm qua.

Có thể kể đến những cái tên đình đám như: Tập đoàn Sữa TH true Milk, Công ty Cổ phần Tập đoàn Visimex, Phân bón Bình Điền… là những doanh nghiệp xuất sắc nhận cúp vàng trong lễ trao giải.

Visimex tự hào là một trong những nhà tiên phong trong ngành sản xuất & xuất khẩu nông sản hữu cơ tại Việt Nam. Các sản phẩm của công ty luôn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, được chứng nhận bởi các tổ chức uy tín toàn cầu như EU Organic, USDA Organic, Naturland.

Bên cạnh sứ mệnh mang các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh quốc gia đi chinh phục khách hàng trên toàn thế giới, Visimex còn tập trung vào các mục tiêu xã hội như nâng cao chất lượng cuộc sống người nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ các địa phương có vùng trồng của công ty,…

Giải thưởng do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của Visimex trong ngành thực phẩm hữu cơ Việt Nam. Chúc cho Visimex sẽ tiếp tục phát huy được tiềm năng, thế mạnh, hiện có & ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, từ đó đóng góp tích cực cho nền nông nghiệp hữu cơ nước ta.

Best Wordpress Popup Plugin