Bờ Biển Ngà: Sản lượng điều niên vụ 2015 tăng kỷ lục

10/03/2020

Theo báo cáo chính thức của Chính phủ Bờ Biển Ngà, sản lượng điều thu hoạch toàn niên vụ 2015 của Bờ Biển Ngà đạt giá trị kỷ lục 625.000 tấn điều thô, tăng 11% so với niên vụ năm ngoái.

Từ trước đến nay, Bờ Biển Ngà mới chỉ được biết đến là quốc gia có sản lượng thu hoạch ca cao số 1 thế giới. Nay được biết là quốc gia có sản lượng điều lớn nhất Tây Phi và có thể lớn nhất thế giới năm nay.

Theo báo cáo, năm 2015 ước tính kim ngạch xuất khẩu điều thô của Bờ Biển Ngà đạt 337 tỷ CFA franc (~571 triệu USD).

Báo cáo đã chỉ ra nguyên nhân của những thành quả trên chính là nhờ vào chương trình cải cách của Chính phủ và đầu tư trong lĩnh vực này. Một thập kỷ trước đây, sản lượng điều thô của Bờ Biển Ngà chỉ khoảng 80.000 tấn. Với tốc độ phát triển trên 10% mỗi năm kèm theo nhu cầu mạnh mẽ từ các nước châu Á (Ấn Độ, Việt Nam), ngành điều Bờ Biển Ngà đã được Chính phủ hết sức quan tâm nhằm tạo ra một “cú hích” cho nền kinh tế sau hơn một thập kỷ bất ổn về chính trị.

Ghi chú: Tỷ giá 1 USD = 590,15 CFA franc.

Best Wordpress Popup Plugin