Trách nhiệm xã hội

nông nghiệp bền vững

VISIMEX
với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

Nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân thông qua cải thiện thu nhập & thực hành canh tác nông nghiệp bền vững

Phát triển vùng trồng với kỹ thuật canh tác tiên tiến góp phần bảo vệ thiên nhiên & đảm bảo các mục tiêu về đa dạng sinh học

Visimex cam kết chia sẻ lợi ích công bằng với bà con nông dân và đối tác, phát triển nông nghiệp bền vững, tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế
Đồng hành cùng bà con phát triển vùng trồng bền vững
Hợp tác với các đối tác quốc tế đào tạo kỹ thuật canh tác hữu cơ cho bà con nông dân
Thu mua sản phẩm chất lượng cao với giá trị xứng đáng

Chúng tôi tuân thủ các quy tắc Biotrade & Organic

Bảo tồn đa dạng sinh học
Sử dụng bền vững đa dạng sinh học
Chia sẻ công bằng lợi ích thu được từ việc khai thác tài nguyên đa dạng sinh học
Phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững
Tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế
Tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan
Minh bạch về quyền sử dụng đất, quyền khai thác và sử dụng tài nguyên và tri thức

HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT

Best Wordpress Popup Plugin