Điểm danh 6 nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam

27/02/2020

Tổng cục Hải quan thông tin về 6 nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam năm 2016.

Điểm danh 6 nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam

Trong 6 nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam, cà phê có kim ngạch xuất khẩu cao nhất năm 2016.

 

Trong 8 nhóm hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam năm 2016, có tới 6 nhóm hàng đạt giá trị hơn 1 tỷ USD là: Hàng rau quả (2,4 tỷ USD), cà phê (3,3 tỷ USD), hạt điều (2,8 tỷ USD0, hạt tiêu (1,4 tỷ USD), gạo (2,1 tỷ USD) và cao su (1,6 tỷ USD).

Hai nhóm hàng nông sản có giá trị xuất khẩu dưới 1 tỷ USD là sắn và sản phẩm từ sắn (999 triệu USD) và chè (217 triệu USD).

Năm qua, nhóm hàng rau quả xuất khẩu bứt phá mạnh với mức tăng trưởng 33,3%, tiếp theo là cà phê tăng 24,7%, hạt điều tăng 18,3% so với năm 2015.

Xuất khẩu nhóm hàng sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 10,2% về lượng và giảm tới 24,1% về giá trị. Xuất khẩu gạo cũng giảm tới 26,6% về lượng và giảm 22,5% về giá trị so với năm 2015.

Trong số 8 nhóm hàng nông sản xuất khẩu nói trên, chỉ có hai nhóm hàng có đơn giá tăng là hạt điều (tăng 12,2%) và gạo (tăng 5,5%) còn lại đơn giá của các nhóm hàng còn lại đều giảm, trong đó giảm nhiều nhất là hạt tiêu và sắn và các sản phẩm từ sắn cùng giảm 15,5%.

Trị giá xuất khẩu nhóm hàng nông sản trong năm 2016 đạt hơn 15 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm trước và chỉ nhỉnh hơn 252 triệu USD so với kim ngạch xuất khẩu năm 2012.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 năm qua, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu chung vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao (bình quân 12,8%/năm) thì xuất khẩu hàng nông sản lại gặp nhiều khó khăn, chỉ tăng trung bình 2,4%/năm.

Kết quả là tỷ trọng xuất khẩu nông sản giảm từ 13% năm 2012 xuống chỉ còn gần 8,6% năm 2016 trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Hàng rau quả cũng là nhóm hàng có mức tăng trưởng tốt và ổn định nhất trong những năm vừa qua. So với năm 2012, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này năm 2016 đã tăng gần 3 lần, đạt 2,46 tỷ USD và là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 3 trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt tiêu, hạt điều cũng đạt mức tăng khá tốt, đều tăng trung bình hơn 14%/năm trong giai đoạn 2012-2016. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng khác vẫn còn thấp, chưa đạt được mức kim ngạch của năm 2012, như cà phê, chè, gạo, sắn và cao su, một phần do xu hướng giảm giá hàng hóa của thế giới.

Cà phê là nhóm hàng có nông sản có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm 2016 nhưng trong giai đoạn 2012-2016 đây lại là mặt hàng có nhiều biến động nhất.
Best Wordpress Popup Plugin