EU thông báo tần suất kiểm tra thực tế với một số mặt hàng nông sản được nhập khẩu vào EU

23/11/2021

Ngày 3 tháng 11, Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số 2021/1900, ban hành ngày 27/10/2021, […]

Ngày 3 tháng 11, Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số 2021/1900, ban hành ngày 27/10/2021, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.

Theo đó, đối với Việt Nam, tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật với các loại nông sản như sau:

  • Hạt tiêu: 50%
  • Rau mùi: 50%
  • Húng quế: 50%
  • Bạc hà: 50%
  • Đậu bắp: 50%
  • Thanh long: 10%.

Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 23/11/2021.

Theo định kỳ, cứ sáu tháng một lần, Ủy ban sẽ xem xét các danh sách thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không có nguồn gốc động vật từ một số nước thứ ba chịu sự tăng cường tạm thời của biện pháp kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Best Wordpress Popup Plugin