Hạt điều nhập khẩu vào Trung Quốc chủ yếu đến từ Việt Nam

25/11/2021

Hạt điều Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc tăng rất mạnh về kim ngạch trong 9 tháng đầu năm, […]

Hạt điều Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc tăng rất mạnh về kim ngạch trong 9 tháng đầu năm, giúp cho Việt Nam tăng mạnh về thị phần tại thị trường tỷ dân.

Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu hạt điều của nước này trong tháng 9/2021 đạt 22,24 triệu USD, tăng 17,7% so với tháng 9/2020.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Trung Quốc đạt 125,84 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam với kim ngạch 110,88 triệu USD, tăng 28,7%. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 84,17% trong 9 tháng đầu năm 2020 lên 88,12% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Kim ngạch, thị phần của hạt điều Việt Nam ở thị trường Trung Quốc đều có khoảng cách rất xa so với các nguồn cung đứng sau: Togo 4,6 triệu USD, chiếm 3,63%; Benin 3,3 triệu USD, chiếm 2,61%; Bờ Biển Ngà 2,8 triệu USD, chiếm 2,23%; Campuchia 1,6 triệu USD, chiếm 1,23%.

Best Wordpress Popup Plugin