Nông nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế trong năm 2022

28/02/2022

Với mức tăng trưởng 2,9%, mức tăng GDP của ngành nông nghiệp còn cao hơn tăng trưởng GDP cả nước, […]

Với mức tăng trưởng 2,9%, mức tăng GDP của ngành nông nghiệp còn cao hơn tăng trưởng GDP cả nước, nông nghiệp sẽ tạo lực cho tăng trưởng năm 2022.

Theo bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vai trò của nông nghiệp đã được thể hiện rõ nét trong 2 năm dịch COVID-19 tác động tiêu cực lên toàn nền kinh tế, nông nghiệp đã đóng vai trò là “trụ đỡ” để đưa nền kinh tế qua nhiều giai đoạn khó khăn nhất. Đặc biệt, trong quý IV và cả năm 2021 vừa qua, động lực tăng trưởng chính là nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

“Khu vực này đã thể hiện được vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, khi vừa đảm bảo được an sinh, an dân, lại vừa đạt mức tăng trưởng cả năm 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế” – bà Nguyễn Thị Hương nói.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, năm 2022, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp; là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm hướng tới xây dựng nền “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã vượt lên khó khăn chung  và đạt kết quả cao kỷ lục 48,6 tỉ USD, tăng 14,9% so với năm 2020; trong đó nông sản chính 21,49 tỉ USD, tăng 13,5%; lâm sản chính 15,96 tỉ USD, tăng 20,7%; thủy sản trên 8,89 tỉ USD, tăng 5,6%; chăn nuôi 434 triệu USD, tăng 2,1%.

“Đặc biệt, năm 2021 tiếp tục có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, thêm 1 mặt hàng là thức ăn gia súc và nguyên liệu; trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỉ USD là gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 14,81 tỉ USD; tôm trên 3,85 tỉ USD; rau quả trên 3,52 tỉ USD; hạt điều: 3,66 tỉ USD; gạo trên 3,27 tỉ USD; caosu trên 3,31 tỉ USD. Đây là những cơ sở tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2022” – Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Best Wordpress Popup Plugin