CÀ PHÊ ROBUSTA S18 BẮN MÀU

Mã hàng: CN - F03
Quy cách sản phẩm
Mã hàng: RO18CL
Độ ẩm: tối đa 12.5 %

Tạp chất: tối đa 0.5 %
Hạt vỡ: tối đa 2 %
Hạt đen: tối đa 0.4 %
Cỡ sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản phẩm cùng loại

CÀ PHÊ ROBUSTA S13

Mã hàng: R2S13

Độ ẩm: tối đa 13.5 %

Tạp chất: tối đa 1 %
Hạt đen, vỡ: tối đa 5 %
Cỡ sàng 13: tối thiểu 90%

Hệ số xếp container: 19,2 tấn/20FCL
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)

Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÀ PHÊ ROBUSTA S16 ĐÁNH BÓNG ƯỚT

Mã hàng: RO16WP
Độ ẩm: tối đa 12.5 %
Tạp chất: tối đa 0.1 %
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5 %
Cỡ sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Hệ số xếp container: 19,2 tấn/20FCL
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÀ PHÊ ROBUSTA S16 BẮN MÀU

Mã hàng: RO16CL
Độ ẩm: tối đa 12.5 %
Tạp chất: tối đa 0.5 %
Hạt vỡ: tối đa 2 %
Hạt đen: tối đa 0.4 %
Cỡ sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Hệ số xếp container: 19,2 tấn/20FCL
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Best Wordpress Popup Plugin