Kết quả từ khóa: hạt điều Việt Nam

Hạt điều Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất ở Đức

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 9 tháng đầu năm 2021, Đức nhập khẩu hạt điều từ các […]