Kết quả từ khóa: hạt tiêu

Xuất khẩu hạt tiêu trắng xay trong 8 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh

8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu giảm về lượng, ngoại trừ hạt […]

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Nhật Bản tăng

Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ 3 cho Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng […]

Best Wordpress Popup Plugin