Kết quả từ khóa: vùng trồng quế

Yên Bái – vùng trồng quế chất lượng cao của Visimex

Cây quế Yên Bái – đặc biệt từ huyện Văn Yên đã khẳng định được giá trị, danh tiếng của […]