Kết quả từ khóa: xuất khẩu cà phê

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 2,7 tỷ USD với hơn 1,7 triệu tấn

Năm 2020 nước ta xuất khẩu ước đạt trên 1,7 triệu tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt 2,7 tỷ […]

Xuất khẩu cà phê: “Cú huých” từ EVFTA

EU hiện là thị trường lớn thứ hai của cà phê Việt Nam, chiếm trên 42% lượng cà phê xuất […]

Best Wordpress Popup Plugin