Vietnamese

Visimex hoàn thành đánh giá Fairtrade tại hợp tác xã Tân Lợi – Bình Phước

20/11/2021

Vừa qua, trong thời gian 12-14/11/2021, công ty cổ phần Visimex (Visimex ., JSC) đã hoàn thành đánh giá chứng […]

Vừa qua, trong thời gian 12-14/11/2021, công ty cổ phần Visimex (Visimex ., JSC) đã hoàn thành đánh giá chứng chỉ Fairtrade cho hợp tác xã Tân Lợi – tỉnh Bình Phước. Fairtrade là chứng chỉ do FLO – Tổ chức quốc tế về dán nhãn Thương Mại Công Bằng, góp phần vào việc phát triển bền vững thông qua việc tạo điều kiện mua bán tốt hơn và đảm bảo quyền lợi cho những người sản xuất nhỏ. Đây là một chứng chỉ có yêu cầu cao và được thị trường châu Âu coi trọng. Tiêu chuẩn của FLO bao gồm 107 tiêu chí, trong đó có 38 yêu cầu tối thiểu và 69 yêu cầu cải tiến. Với việc Visimex hoàn thành đánh giá chứng chỉ Fairtrade sẽ mở thêm nhiều cơ hội đến với thị trường tiềm năng châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

Best Wordpress Popup Plugin