Visimex hoàn thành đánh giá và nhận chứng nhận Halal

14/07/2021

Ngày 1/7/2021, Visimex chính thức hoàn thành đánh giá và nhận chứng nhận Halal từ công ty TNHH Halal Viêt […]

Ngày 1/7/2021, Visimex chính thức hoàn thành đánh giá và nhận chứng nhận Halal từ công ty TNHH Halal Viêt Nam. Với chứng nhận này, Visimex tiếp tục xuất khẩu nông sản sang thị trường hồi giáo.

Công ty TNHH Halal Viêt Nam đã cấp chứng nhận cho Visimex 6 sản phẩm sau:

  1. Cinnamon Stick (Quế thanh)
  2. Anise Star (Hoa hồi)
  3. Cinnamon Powder (Bột quế)
  4. Cashew Kernel (Nhân hạt điều)
  5. Coated Cashew Nut (Nhân hạt điều chế biến)
  6. Pepper seed (Hạt tiêu)

Thị trường hồi giáo là thị trường có nhu cầu nông sản Việt Nam cao. Theo số liệu thống kê, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu sang Trung Đông đạt 12 tỉ USD và đến năm 2018 giá trị kim ngạch đã tăng lên 14 tỉ USD. Cho thấy tiềm năng thị trường này rất lớn. Nhiều quốc gia ở khu vực Trung Đông có xu hướng nhập khẩu rất lớn từ phía Việt Nam, nhất là những mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản của Việt Nam. Và giấy chứng nhận Halah chính là giấy thông hành để Visimex tiếp tục đưa nông sản Việt đến với tay thị trường hồi giáo.

Best Wordpress Popup Plugin