XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 8 THÁNG ĐẠT GẦN 24 TỶ USD

14/02/2020

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 8 năm 2017 ước đạt 3.1 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 đạt 23.66 tỷ USD, tăng 13.5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12.6 tỷ USD, tăng 17.2% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5.13 tỷ USD, tăng 18.1% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5.07 tỷ USD, tăng 9.6% so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 năm 2017 ước đạt 504 nghìn tấn với giá trị đạt 220 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3.96 triệu tấn và 1.75 tỷ USD, tăng 19.8% về khối lượng và tăng 17.5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê tháng 8 năm 2017 ước đạt 88 nghìn tấn với giá trị đạt 210 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.02 triệu tấn và 2.33 tỷ USD, giảm 19.9% về khối lượng nhưng tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 8 năm 2017 ước đạt 2.69 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 19.17 tỷ USD, tăng 22.8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 14.92 tỷ USD, tăng khoảng 32.6% so với cùng kỳ năm 2016.

Best Wordpress Popup Plugin