Visimex was honoured in the list of Vietnam’s reputable exporters in 2021

05/12/2022

At the beginning of December 2022, the Ministry of Industry and Trade (MoIT) published Vietnam’s reputable exporters list in 2021. […]

At the beginning of December 2022, the Ministry of Industry and Trade (MoIT) published Vietnam’s reputable exporters list in 2021. The list honoured 289 companies in 27 categories.
This is the second year Visimex has been honoured on the list, which is evidence of our export ability & reputation in the Vietnam export industry.

VISIMEX WAS HONOURED IN THE LIST OF VIETNAM’S REPUTABLE EXPORTERS IN 2021
Vietnam’s reputable exporters list is compiled and announced based on the selection and recommendations of relevant government agencies and selected criteria prescribed by the Ministry of Industry and Trade on export turnover.
At least, on the business reputation for foreign customers, on the observance of obligations to the State in customs, tax, and environment. This essential activity aims to support Vietnamese businesses to boost exports and expand markets, especially since Vietnam has joined a series of bilateral and multilateral free trade agreements.
The Ministry of Industry and Trade believes that reputable Vietnamese exporters will continue to grow stronger & promote their achievements in the coming time to affirm their position in the world business community.

Ngày 02/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Theo đó, công bố 281 doanh nghiệp thuộc 27 hạng mục kinh doanh.

Đây là năm thứ 2 Visimex xuất sắc góp mặt trong danh sách quan trọng này, tiếp tục chứng minh năng lực & uy tín của công ty trong lĩnh vực xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam ra thị trường thế giới.

Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường…

Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Bộ Công Thương tin tưởng rằng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nữa và phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian tới để khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

Thông tin thêm về bảng xếp hạng: https://lnkd.in/gWHxnPGh

 

Best Wordpress Popup Plugin