Nhà máy Visimex Bình Dương tự hào chinh phục chứng chỉ BRCGS

11/12/2023

Visimex Corporation hãnh diện thông báo nhà máy Visimex Bình Dương đã xuất sắc hoàn thành chứng chỉ BRCGS. Đây […]

Visimex Corporation hãnh diện thông báo nhà máy Visimex Bình Dương đã xuất sắc hoàn thành chứng chỉ BRCGS. Đây không chỉ là thành tựu của nhà máy Visimex Bình Dương nói riêng, mà còn là minh chứng để Visimex một lần nữa khẳng định chiến lược kinh doanh nông nghiệp bền vững & hướng tới khách hàng.

Chứng chỉ BRCGS

Đây là nhà máy thứ 2 trong hệ thống Visimex đạt chứng nhận BRCGS. Nổi tiếng với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chứng chỉ này đã giúp cho Visimex chứng minh sự cam kết của doanh nghiệp đối với việc duy trì mức độ chất lượng an toàn và sự minh bạch cao nhất trong mọi khâu hoạt động sản xuất. 

Global Standard for Food Safety (BRCGS) là hệ thống chứng chỉ được công nhận toàn cầu về đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro trong ngành thực phẩm. Để đạt được chứng chỉ BRCGS, doanh nghiệp cần tuân theo các tiêu chí nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, quản lý rủi ro toàn diện.  

Bước tiến đặc biệt này không chỉ đảm bảo Visimex tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm và chất lượng, mà còn là một chứng chỉ quan trọng để Visimex củng cố vị thế và mở rộng chiến lược quảng bá sản phẩm trong ngành nông nghiệp toàn cầu.

Best Wordpress Popup Plugin