XUẤT KHẨU CÀ PHÊ, CAO SU TĂNG MẠNH TRONG QUÍ 1

21/02/2020

Quí đầu tiên của năm nay, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản mang về cho Việt Nam 7,6 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hai mặt hàng cà phê và cao su tăng mạnh nhất.

Trong tất cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu trong quí 1-2-17, hồ tiêu là mặt hàng có lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị thu về lại giảm so với cùng kỳ

Trong chín mặt hàng nằm trong báo cáo định kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), cao su là mặt hàng có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ, tiếp đến là cà phê.

Cụ thể, trong ba tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu được 249.000 tấn cao su, giá trị thu về là 510 triệu đô la Mỹ, tuy chỉ tăng gần 2% về lượng nhưng lại tăng gần 91% về giá trị so với cùng kỳ.

Tiếp đến là cà phê với lượng xuất khẩu 449.000 tấn, giá trị mang về tương đương 1 tỉ đô la Mỹ, giảm 5,4% về lượng nhưng lại tăng gần 26% giá trị so với quí 1-2016.

Mặt hàng điều vẫn trong đà thuận lợi khi giá xuất khẩu tăng nên dù trong quí 1-2017 chỉ xuất khẩu khoảng 53.000 tấn, giảm gần 9% nhưng giá trị thu về đạt 487 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Nếu xét về giá trị xuất khẩu, vẫn như mọi năm, mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ mang về lượng ngoại tệ lớn nhất cho Việt Nam trong quí đầu tiên, ước đạt 1,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Xếp tiếp theo là mặt hàng thủy sản với 1,5 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, trong chín mặt hàng nông sản xuất khẩu trong quí 1-2017, có ba mặt hàng có giá trị thu về từ 1 tỉ đô la Mỹ trở lên là gỗ và sản phẩm từ gỗ, thủy sản và cà phê.

Ngược lại, mặt hàng gặp khó khăn về thị trường vẫn là gạo. Bằng chứng là trong ba tháng đầu năm nay, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 1,28 triệu tấn, thu về 566 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 18% về khối lượng và giảm hơn 17% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Hồ tiêu, mặt hàng mà trong nhiều năm qua chỉ có tăng, lần đầu tiên đã giảm giá trị dù lượng xuất khẩu lại tăng. Cụ thể, trong quí này, Việt Nam đã xuất 49.000 tấn, tương đương 317 triệu đô la Mỹ, tăng  gần 13% về khối lượng nhưng giảm 13,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân là do mặt hàng này liên tục giảm giá trong những tháng qua. Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân hai tháng đầu năm 2017 là 6.924 đô la Mỹ/tấn, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm 2016.

Best Wordpress Popup Plugin