Quế

Mã hàng: CA13
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 12% tối đa
Hàm lượng dầu: 1-3,5%
Màu sắc: vàng đậm, đỏ
Đóng gói: bao PP, PE, bao giấy kraft (trọng lượng net: 20 – 25kg/bao)
Hệ số xếp container: 15 tấn/20FCL; 27 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA09
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13% tối đa
Tạp chất: 0,5% tối đa
Độ dài: 8-20cm
Màu sắc: vàng tự nhiên
Đóng gói: Carton (10kg hoặc 20 kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 7,5 – 8 tấn/20FCL; 17.5 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA08
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13,5% tối đa
Tạp chất: 0,5% tối đa
Độ dài: 30 – 45cm (80% min)
Màu sắc tự nhiên, mịn, không nấm mốc
Đóng gói: Carton (10kg hoặc 20kg net)/ Bao PP (25kg net)
Hệ số xếp container: 6,5 tấn/20FCL; 14 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA10
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Hàm lượng dầu: 3% tối thiểu
Dạng miếng, kích cỡ từ 1-5cm
Đóng gói: Bao PP 25kg hoặc 50kg
Hệ số xếp container: 11 tấn/20FCL; 25 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA11
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Hàm lượng dầu: 3% tối thiểu
Dạng miếng, kích cỡ từ 1-5cm
Đóng gói: Bao PP 25kg hoặc 50kg
Hệ số xếp container: 11 tấn/20FCL; 25 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA02
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 2% tối đa
Màu sắc: vàng sáng, không nấm mốc
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 20kg net)
Hệ số xếp container: 8,5tấn/20FCL; 18 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA03
Quy cách sản phẩm:
Độ ẩm: 13.5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Độ dài: 30-45 cm
Độ dày: 2.2mm tối thiểu
Không mốc, màu sắc tự nhiên (bào vỏ nếu yêu cầu)
Đóng gói: carton (trọng lượng net: 10kg) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 5.5 tấn/20FCL, 12.5 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA04
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13,5 % tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Hàm lượng dầu: 2-4%
Màu sắc tự nhiên, chưa bào vỏ
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 6 tấn/20FCL; 13 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA05
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13,5 % tối đa
Tạp chất: 0.5% tối đa
Hàm lượng dầu: 2-4%
Màu sắc tự nhiên
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 6 tấn/20FCL; 13 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA06
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 0,5% tối đa
Kích thước: 2 x 2cm trở lên
Độ dày: 2.2mm tối thiểu
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 8 tấn/20FCL; 18 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA07
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 0,5% tối đa
Kích thước: 2 x 2cm trở lên
Độ dày: 2.2mm tối thiểu
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 8 tấn/20FCL; 18 tấn/40HC
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Best Wordpress Popup Plugin