Quế

Mã hàng: CA13
Qui cách sản phẩm:
Thủy phần:13,5% tối đa
Hàm lượng dầu: 1-3%
Màu sắc: vàng đậm, đỏ
Đóng gói:  bao PP, PE (trọng lượng net: 20 – 30kg/bao)
Hệ số xếp container: 14 tấn/20Ft, 25 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam
Mã hàng: CA09
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa

Tạp chất: 0,5% tối đa
Độ dài: 8-20cm
Màu sắc: vàng tự nhiên
Đóng gói: Carton (10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 8 tấn/20FT; 17.5 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA08
Quy cách sản phẩm:
Thủy phần: 13,5% tối đa

Tạp chất: 0,5% tối đa
Độ dài: 30 – 45cm (80% min)
Màu sắc tự nhiên, mịn, không nấm mốc
Đóng gói: Carton (10kg Net)/ Bao PP (25kg Net)
Hệ số xếp container: 6,5 tấn/20FT; 14 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA10

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa

Hàm lượng dầu: 3% tối thiểu
Dạng miếng, kích cỡ từ 1-5cm

Đóng gói: Bao PP 25kg hoặc 50kg
Hệ số xếp container: 11 tấn/20FT; 25 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA11

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa

Hàm lượng dầu: 3% tối thiểu
Dạng miếng, kích cỡ từ 1-5cm

Đóng gói: Bao PP 25kg hoặc 50kg
Hệ số xếp container: 11 tấn/20FT; 25 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Thủy phần: 13,5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Độ dài: 25 – 45cm (80% tối thiểu)
Màu sắc: vàng đậm, đỏ, không nấm mốc
Đóng gói: Carton (10kg net)
Hệ số xếp container: 6,5 tấn/20FT; 15 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA02

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13.5% tối đa
Tạp chất: 2% tối đa
Màu sắc: vàng sáng, không nấm mốc
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 20kg net hoặc 25kg net)
Hệ số xếp container: 8,5tấn/20FT; 18 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA03

Qui cách sản phẩm:

Độ ẩm: 13.5% tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Độ dài: 30-45 cm
Độ dày: 2.2mm tối thiểu
Không mốc, màu sắc tự nhiên (bào vỏ nếu yêu cầu)
Đóng gói: carton (trọng lượng net: 10kg) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 5.5 tấn/20Ft, 12.5 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA04

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13,5 % tối đa
Tạp chất: 1% tối đa
Hàm lượng dầu: 2-4%
Màu sắc tự nhiên, chưa bào vỏ
Đóng gói:  Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 6 tấn/20FT; 13 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA05

Qui cách sản phẩm:

Thủy phần: 13,5 % tối đa
Tạp chất: 0.5% tối đa
Hàm lượng dầu: 2-4%
Màu sắc tự nhiên
Đóng gói:  Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 6 tấn/20FT; 13 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA06
Qui cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa

Tạp chất: 1% tối đa
Kích thước: 2 x 2cm trở lên
Độ dày: 2.2mm tối thiểu
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 8 tấn/20FT; 18 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam

Mã hàng: CA07
Qui cách sản phẩm:
Thủy phần: 13.5% tối đa

Tạp chất: 1% tối đa
Kích thước: 2 x 2cm trở lên
Độ dày: 2.2mm tối thiểu
Đóng gói: Carton (trọng lượng: 10kg net) hoặc theo yêu cầu
Hệ số xếp container: 8 tấn/20FT; 18 tấn/40HQ
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hải Phòng, Việt Nam